สัญลักษณ์แสดงรหัสของพลาสติก

พลาสติกเป็นวัสดุ อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์กันมากขึ้นในปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ที่ดีเด่นหลายประการ เช่น ใส เหนียว เป็นตัวกั้นความชื้น และออกซิเจน ไม่แตกง่ายเหมือนแก้วและใช้ในปริมาณน้อย ใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์แทนแก้ว โลหะ กระดาษ และไม้ได้ดีสำหรับสินค้าบางประเภท การแก้ปัญหาสิ่ง แวดล้อมเป็นนโยบายหลักของทุกประเทศทั่วโลก ทำให้พลาสติกซึ่งมีการใช้กันมากในชีวิตประจำวันจึงดูเหมือนเป็นตัวผู้ร้าย เนื่องจากความคงทนไม่เสื่อมสลายทั้งๆ ที่ในยุโรป พลาสติก เป็นส่วนประกอบของขยะเพียง 7% โดยน้ำหนัก หรือ 3040% โดยปริมาตร ดังนั้นถ้าลดการใช้พลาสติกลงก็ดูจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไรนัก เพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้พลาสติกเลย ปริมาณของมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นถึง 404% โดยน้ำหนัก หรือ 256% โดยปริมาตร และราคาของบรรจุภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นถึง 212% วิธีแก้ปัญหาขยะที่เป็น บรรจุภัณฑ์พลาสติก คือ การส่งเสริมและบังคับให้นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ The Society of the Plastics Industry, Inc. สหรัฐอเมริกาจึงได้จัดทำสัญลักษณ์แสดงรหัสของพลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อที่จะพิมพ์ลงไปบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีวัต

ที่มาของข้อมูล
http://www.chemtrack.org