Stretch Film ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มยืดพันพาเลทการใช้ฟิล์มยืดพันพาเลทStretch-Film-Black

ฟิล์มยืดพันพาเลท แบบใช้มือ (Hand Roll) เหมาะสำหรับการพันสินค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ใช้พันสินค้าหรือวัตถุต่าง ๆ เพื่อรวมเป็นหน่วยเดียวกัน รวมทั้งการห่อรัดสินค้าบนแท่นรองรับสินค้าเพื่อการลำเลียงขนส่ง อีกทั้งฟิล์มยืดยังใช้ในการหุ้มห่อสินค้าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันสิ่งปนเปื้อน ฝุ่นละออง ไอน้ำ อากาศ รวมทั้งช่วยยืดอายุในการวางขาย ทั้งผู้บริโภคยังสามารถมองเห็นและจับต้องสินค้าได้ โดยการพันฟิล์มยืดสามารถดึงได้ด้วยมือซึ่งมีความสามารถในการดึงยืดมากถึง 80% ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และตัวฟิล์มยืดสามารถเกาะติดกันได้โดยไม่ต้องใช้เทปกาว ทำให้สะดวกในการใช้งาน

ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film) มีคุณสมบัติเฉพาะคือ มีความเหนียวและยืดหยุ่นตัวสูง ฟิล์มยืดจะเกาะติดกันเองได้เมื่อดึงฟิล์มยืดให้ยืดออกเล็กน้อย ทำให้สะดวกในการใช้งานเนื่องจากไม่ต้องใช้ความร้อนทำให้ฟิล์มยืดเกาะติดกัน ฟิล์มยืดผลิตจากเม็ดพลาสติก LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)  มีคุณสมบัติเหนียวและความยืดหยุ่นสูงกว่าฟิล์มชนิดอื่น ๆ จึงสามารถต้านแรงเจาะทะลุได้ดี สามารถใช้ฟิล์มยืดพันสินค้าที่มีมุมแหลมได้โดยไม่ฉีกขาดง่าย

สั่งซื้อ ฟิล์มยืด 5 ลัง ขึ้นไป บริการจัดส่งฟรี !

  สั่งซื้อ ฟิล์มยืด 10 ลัง ขึ้นไป ในราคาพิเศษ !
ราคา ขาย ฟิล์มยืดพันพาเลท แบบใช้มือ Hand Roll
ความหนา x ความกว้าง x ความยาว
ราคาขาย/ม้วน
Promotion
ฟิล์มยืด 12 mic x 500 mm. 300 m. *
160.00 บาท
Call
ฟิล์มยืด 15 mic x 500 mm. 200 m. *
120.00 บาท
Call
ฟิล์มยืด 15 mic x 500 mm. 300 m. *
140.00 บาท
Call
ฟิล์มยืด 15 mic x 500 mm. 300 m. * (พิเศษ)
165.00 บาท
Call
ฟิล์มยืด 17 mic x 500 mm. 300 m. *
185.00 บาท
Call
ฟิล์มยืด 17 mic x 500 mm. 500  m. *
270.00 บาท
Call
ฟิล์มยืด 20 mic x 500 mm. 300 m. *
210.00 บาท
Call
ฟิล์มยืด 25 mic x 500 mm. 250 m. (เนื้อฟิล์มดำ)*
Call
Call
* ฟิล์มยืด ขายเป็นลัง ๆ 6 ม้วน
** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรสอบถามก่อนสั่งซื้อสินค้า
.
line
.
.การใช้ฟิล์มยืด การใช้ฟิล์มยืดโดยที่สามารถห่อรัดผลิตภัณฑ์ได้ตลอดอายุการใช้งานนั้น มีข้อควรคำนึงถึงในสภาวะการใช้งาน ซึ่งได้แก่
.
– อุณหภูมิ อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงมีผลให้ฟิล์มยืดที่ห่อรัดผลิตภัณฑ์เกิดการคลายตัวโดยทั่วไปภายใต้สภาวะอากาศปกติฟิล์มยืด LDPE, EVS และ LLDPE จะสามารถรักษาแรงห่อรัดไว้ได้ร้อยละ 6065 ของแรงห่อรัดเริ่มแรกในขณะที่ฟิล์มยืด PVC สามารถรักษาไว้ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น แต่ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมต่ำจะทำให้คุณสมบัติของการเกาะติดความเหนียวและการยืดตัวลดลง ฟิล์มยืดส่วนใหญ่ไม่ควรใช้งานที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซีย และสูงกว่า 54 องศาเซลเซีย

– ความชื้น ในบางครั้งความชื้นสูงจะทำให้การเกาะติดของฟิล์มยืดดีขึ้น เพราะสารที่เติมลงไปเพื่อให้ฟิล์มยืดเกาะติดกันนั้นทำงานได้ดี โดยการดูดความชื้นจากบรรยากาศแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การใช้งานที่สภาวะแวดล้อมชื้นจึงมักก่อปัญหาการแยกฟิล์มออกจากกันได้ยาก

– ฝุ่นละออง ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เกาะติดที่ผิวฟิล์มยืดจะทำให้การเกาะติดของฟิล์มลดลง ถ้าสภาวะการใช้งานไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกได้จำเป็นต้องใช้กาวหรือความร้อน หรือการผูกรัดช่วยให้ฟิล์มยืดติดกันได้ดีขึ้น

– อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการห่อรัด อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการห่อรัดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติของฟิล์มยืดที่จะใช้และลักษระของสินค้าที่จัดเรียงบนแท่นรองรับสินค้า

– ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ รูปทรงความมั่นคงในการเรียงซ้อน ความเปราะบาง และความสามารถในการรับแรงกดของผลิตภัณฑ์ มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ฟิล์มยืด ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาและรูปทรงสม่ำเสมอ จะห่อรัดได้ง่ายกว่าและใช้ฟิล์มยืดน้อยกว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากและรูปทรงไม่สม่ำเสมอ หากผลิตภัณฑ์มีส่วนแหลมคมด้วย ฟิล์มยืดที่ใช้ต้องสามารถป้องกันการทิ่มทะลุได้ดีด้วย

ความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ ฟิล์มยืดที่ใช้ห่อผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งไม่มีการห่อหุ้ม ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์อาหารหากใช้ฟิล์มยืด PVC ต้องควบคุม ปริมาณของวีซีเอ็มโมโนเมอร์และสารพลาสติกไซเซอร์ ซึ่งอาจเคลื่อนตัวออกจากฟิล์มยืดและสัมผัสอาหารได้

วิธีการหีบห่อ วิธีการหีบห่อมีส่วนอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ฟิล์มยืด บรรจุภัณฑ์ที่เป็นเหลี่ยมและมุมแหลมคม อาจทำให้ฟิล์มยืดแตกในระหว่างการห่อซึ่งปกกันได้โดยการใช้วัสดุ เช่น โฟมขึ้นรูปหรือแผ่น กระดาษ ลูกฟูกหุ้มตรงเหลี่ยมและมุมนั้น เพื่อช่วยในการห่อ
.