Strapping Machine เครื่องรัดกล่อง เครื่องแพ็คกล่อง

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) เป็นเครื่องที่ใช้รัดกล่องหรือลังกระดาษบรรจุสินค้า หรือใช้รัดวัสดุอื่น ๆ เช่น กระสอบ แผ่นไม้ หนังสือ ฯลฯ ด้วยสายรัดพลาสติก (PP Band) เพื่อให้การแพ็คสินค้ามีความแข็งแรงทนทาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการผลิตสูงและต้องการประหยัดแรงงาน

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ มีวิธีการใช้โดยผู้ใช้ต้องนำกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดไปวางลงบนตัว เครื่องรัดกล่องในตำแหน่งที่กำหนดไว้หลังจากนั้นนำสายรัดมาพาดบนกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดแล้วนำปลายสายรัดพลาสติกสอดเข้าไปในช่องตัวดึงสายเพื่อให้เครื่องทำการรัดกล่องหรือวัสดุที่เราต้องการรัดโดยอัตโนมัติ

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ มีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละแบบก็จะเหมาะกับงานในแต่ละประเภท ดังนี้
1.เครื่องรัดกล่อง ทรงสูง เหมาะกับงานรัดสินค้าหรือวัตถุสิ่งของทั่วไป
2. เครื่องรัดกล่อง ทรงสูงโปร่ง เหมาะกับงานรัดสินค้าหรือวัตถุสิ่งของทั่วไป
3. เครื่องรัดกล่อง ทรงเตี้ย เหมาะกับการรัดสินค้าหรือวัตถุสิ่งของที่มีความสูง

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) COB pack – HS2D

ระบบไฟฟ้า : AC 220V Single Phase
ความเร็วในการรัด : 1.5 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 5 – 60 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 90 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 895 x 565 x 735 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงสูงเปิดข้าง มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
ราคา เครื่องรัดกล่อง :

*ตัวเครื่องรัดกล่องอาจมีสีตัวถังและรายละเอียดแตกต่างไปจากภาพ


เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) COB pack – HF3D

ระบบไฟฟ้า : AC 220V Single Phase
ความเร็วในการรัด : 1.5 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 5 – 60 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 90 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 895 x 565 x 735 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงสูงเปิดหน้า มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
ราคา เครื่องรัดกล่อง :

* ตัวเครื่องรัดกล่องอาจมีสีตัวถังและรายละเอียดแตกต่างไปจากภาพ

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) COB pack – HOOD

 ระบบไฟฟ้า : AC 220V Single Phase
ความเร็วในการรัด : 1.5 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 5 – 60 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 90 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 895 x 565 x 735 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงสูงโปร่ง มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
ราคา เครื่องรัดกล่อง :

* ตัวเครื่องรัดกล่องอาจมีสีตัวถังและรายละเอียดแตกต่างไปจากภาพ

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัต (Semi Automatic Strapping Machine) COB pack – LOD

ระบบไฟฟ้า : AC 220V Single Phase
ความเร็วในการรัด : 1.5 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 5 – 60 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 75 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 895 x 565 x 580 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงเตี้ย มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
ราคา เครื่องรัดกล่อง :

* ตัวเครื่องรัดกล่องอาจมีสีตัวถังและรายละเอียดแตกต่างไปจากภาพ

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) StraPack รุ่น JK-2

ระบบไฟฟ้า : AC 220V Single Phase
ความเร็วในการรัด : 1.5 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 6 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 5 – 60 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 75 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 870 x 550 x 750 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงสูงโปร่ง มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับงานหนัก
ราคา เครื่องรัดกล่อง :
:
:

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) CHALi รุ่น JN 740

ระบบไฟฟ้า : AC 220V Single Phase
ความเร็วในการรัด : 1.5 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 20 – 65 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 95 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 895 x 570 x 730 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงสูงเปิดข้าง มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานหนัก
ราคา เครื่องรัดกล่อง :
:
:

เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping Machine) CHALi

ระบบไฟฟ้า : AC 220V Single Phase
ความเร็วในการรัด : 1.5 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 5 – 60 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 90 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 895 x 570 x 580 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงเตี้ย มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานหนัก
ราคา เครื่องรัดกล่อง :

 

line
คุณสมบัติโดยทั่วไปของ เครื่องรัดกล่อง กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automatic Strapping)

 • สามารถตั้งความแน่นในการรัดให้ แน่น หรือ หลวม  เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของสินค้าได้

 • สามารถตั้งระดับความเร็วในการรัดให้ เร็ว หรือ ช้า

 • มีปุ่มปรับระดับความร้อนของฮิตเตอร์ เพื่อให้การเชื่อมติดของสายรัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้กับสายรัดได้หลายขนาด 6 – 15 มม. (โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่)

 • ประหยัดค่าซ่อมและค่าบำรุงรักษา เนื่องจากเครื่องรัดกล่องบางรุ่นจะมีสายพานตีนตะขาบชนิดพิเศษ เพียง 1 เส้น หรือเครื่องรัดกล่องบางรุ่นจะมีสายพานขับหลายเส้น เช่น สายพานโอริง  สายพานร่อง M สายพานร่อง K เป็นต้น ซึ่งก็ง่ายต่อการซ่อมและบำรุงรักษาเช่นกัน

 • มอเตอร์จะหยุดทำงานอัตโนมัติทันทีเมื่อเปิดเครื่องไว้ 5 – 10 วินาที โดยไม่ได้ใช้งาน

 • ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย โดยผู้ใช้งานก็สามารถดูแลและซ่อมแซมเครื่องได้ โดยไม่ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการ

 • ตัวเครื่องรัดกล่องมีหลายรุ่นให้เลือกเพื่อให้ความเหมาะสมกับงาน เช่น ตัวเครื่องโปร่ง  ตัวเครื่องทึบ ตัวเครื่องเตี้ย เป็นต้น

 • สามารถใช้กับแกนสายรัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20  มม. ซึ่งเป็นไซค์มาตรฐานทั่วไปได้

line

line

เครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ (Automatic Strapping Machine) เป็นเครื่องที่ใช้รัดกล่องหรือลังกระดาษบรรจุสินค้า หรือใช้รัดวัสดุอื่น ๆ เช่น กระสอบ แผ่นไม้ หนังสือ ฯลฯ ด้วยสายรัดพลาสติก (ที่ใช้เฉพาะกับเครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ) เพื่อให้การแพ็คสินค้ามีความแข็งแรงทนทาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีอัตราการผลิตสูง ต้องการความรวดเร็วในการบรรจุภัณฑ์ และต้องการประหยัดแรงงาน

เครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ มีวิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกกว่าเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ โดยผู้ใช้เพียงต้องนำกล่องหรือวัสดุที่ต้องการรัดไปวางลงบนตัวเครื่องรัดกล่องในตำแหน่งที่กำหนดไว้หลังจากนั้นเครื่องจะทำการรัดกล่องหรือวัสดุที่เราต้องการรัดโดยอัตโนมัติ

line

เครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ (Automatic Strapping Machine) TS

Automatic Strapping Machine TSระบบไฟฟ้า : AC 380 V / 3 Phase
ความเร็วในการรัด : 26 – 29 ครั้ง/นาที
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 15 – 50 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 250 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 1600 x 640 x 1500 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงสูง มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานหนักและต้องการความรวดเร็ว
ราคา เครื่องรัดกล่อง :
“”

line

เครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ (Automatic Strapping Machine) MAST

Automatic Strapping Machine mastระบบไฟฟ้า : AC 380 V / 3 Phase
ความเร็วในการรัด : 2 – 3 วินาที/ครั้ง
ขนาดของสายรัดที่ใช้ : 9 – 15 mm.
แรงดึงในการรัด : 15 – 50 Kg.
น้ำหนักเครื่อง : 350 Kg.
ขนาดตัวเครื่อง : 1645 x 700 x 1535 mm.
ลักษณะเครื่อง : ตั้งพื้นทรงสูง มีล้อเลื่อน
การใช้งาน : เหมาะกับการใช้งานหนักและต้องการความรวดเร็ว
ราคา เครื่องรัดกล่อง :
“”

line

คุณสมบัติโดยทั่วไปของ เครื่องรัดกล่อง อัตโนมัติ (Automatic Strapping Machine)
:

 • สามารถตั้งความแน่นในการรัดให้ แน่น หรือ หลวม  เพื่อให้เหมาะกับลักษณะของสินค้าได้

 • มีความเร็วในการรัด 2-3 วินาที ต่อ การรัดหนึ่งครั้ง

 • ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้กับสายรัดได้หลายขนาด 6 – 15 มม. (โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่)

 • สามารถต่อไลน์การผลิตอัตโนมัติได้
 • การบำรุงรักษาต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการ

 • ใช้สายรัดที่ทำมาเฉพาะเครื่องรัดกล่องอัตโนมัติ

 • สามารถต่อไลน์ผลิตอัตโนมัติได้