Filament Tape ฟิลาเมนท์เทป เทปเส้นใยสัปปะรด

Filament Tape ฟิลาเมนท์เทป เทปเส้นใยสัปปะรด

Filament Tape ฟิลาเมนท์เทป เทปเส้นใยสัปปะรด
มีคุณสมบัติ คือ มีความแข็งแรง สานจากเส้นใยไฟเบอร์กลาสแบบต่อเนื่อง เหมาะกับงานที่ต้องการเทปที่มีความแข็งแรงสูง เช่น งานที่มีน้ำหนักมาก มัดท่อเหล็ก มัดม้วนเหล็กแผ่น