Slan สแลน ตาข่ายกรองแสง


ราคา ขาย Slan สแลน ตามข่ายกรองแสง สีดำ และ สีเขียว

ลำดับ
ขนาดหน้ากว้าง x ความยาว
ราคาขายต่อผืน
1
2 x 10 m. กรองแสง 50%
Call
2
2 x 10 m. กรองแสง 60%
Call
3
2 x 10 m. กรองแสง 70%
Call
4
2 x 10 m. กรองแสง 80%
Call

 

ตาข่ายกรองแสงแบบม้วน

ราคา ขาย Slan สแลน ตามข่ายกรองแสง สีดำ และ สีเขียว

ลำดับ
ขนาดหน้ากว้าง x ความยาว
ราคาขายต่อม้วน
1
2 x 100 m. กรองแสง 50%
Call
2
2 x 100 m. กรองแสง 60%
Call
3
2 x 100 m. กรองแสง 70%
Call
4
2 x 100 m. กรองแสง 80%
Call