สร้างและออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 แผงวงจร

สอบถามรายละเอียดหรือขอคำปรึกษาได้ที่
tel : 08-1349-1233 หรือ email : cobpackaging@gmail.com