รับซื้อแกนสายรัดพลาสติก

รับซื้อแกนสายรัดพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  20 ซม.  สูง 20 ซม.